Dla wydawców

UWAGA! Informacje o nowych zasadach przyjmowania stron do systemu!

Opracowaliśmy własny algorytm oceny wartości stron nazwany po prostu Rankiem. Im większy wskaźnik Rank domeny, tym więcej strona otrzymuje punktów za stronę główną i każdą jej podstronę. Nasz algorytm przydzielania wskaźnika Rank opiera się głównie na podlinkowaniu stron systemowych. Informacje o podlinkowaniu stron pobieramy z systemu majestic.com (Fresh Index). Najważniejszy jest wskaźnik Trust Flow (dalej TF) oraz Referring Domains (dalej RD). Mniejsze znaczenie ma jeszcze wskażniki Citation Flow (dalej CF). Dodatkowym paramtrem wpływającym na Rank strony jest wiek domeny (liczony od pierwszego nieprzerwalnego w każdym roku kalendarzowym zaindeksowania przez system archive.org).

Trust Flow jest najważniejszym wskaźnikiem. Im większy jest TF, tym mniejszy jest próg RD potrzebny do osiągnięcia konkretnego Ranku. Z drugiej strony niski TF nawet przy olbrzymich ilościach RD nie gwarantuje wysokiego Ranku:

 • jeśli TF=0, to maksymalny Rank może osiągnąć wartość 2
 • jeśli 0<TF<5, to maksymalny Rank może osiągnąć wartość 4
 • jeśli 5<=TF<8, to maksymalny Rank może osiągnąć wartość 6
 • jeśli TF>=8, to Rank może osiągnąć wartości większe niż 6
 • jeśli RD<10, to Rank może osiągnąć wartości nie większe niż 3 (od 1 czerwca 2018)

Wiek domeny jest również ważnym wskaźnikiem potrafiącym mocno zwiększyć Rank. Wiek domeny ma wpływ na Rank bez względu na pozostałe parametry, ale jeszcze większy wpływ na Rank ma w momencie, gdy TF>=8 oraz RD >100. W takich przypadkach każdy rok oznacza powiększenie parametru Rank o jeden.

Tu możesz obliczyć Rank podając konkretne parametry domeny z majestic.com (Fresh Index):

TF:  RD:  CF:  Wiek:

- wiek należy podać w pełnych latach - wiek liczony od pierwszego zaindeksowania przez system archive.org z ostatnich 10 lat kalendarzowychx

Jako Wydawca otrzymujesz punkty za podpięcie domen i podstron do systemu. Punkty przyznawane są tylko dla stron i podstron zaindeksowanych w wyszukiwarce Google. Dodatkowym wymaganiem dla punktacji podstron jest emitowanie przynajmniej jednego linka na podstronie. Po 90 dniach jeśli na podstronie nie ma żadnego linka, to otrzymuje ona 30% punktów, jakie otrzymałaby w przypadku emisji przynajmniej jednego linka.

Tylko podstrony indeksowane przez Google generują punkty - system sprawdza, czy podstrona z linkiem została zaindeksowana (sprawdzane jest to na podstawie cache wyszukiwarki Google, zapytanie cache:_TU_ADRES_PODSTRONY_). Jeśli podstrona z linkiem nie jest zaindeksowana po 60 dniach od przydzielenia linka, taka podstrona ma zerowaną ilość punktów - do momentu ponownego zaindeksowania. Zarówno wydawca jak i reklamodawca będą odpowiednio wcześnie informowani o tym, że link na danej podstronie wymaga zaindeksowania.

Nowe podstrony, które mają przynajmniej jeden link systemowy otrzymują punkty.

Stare podstrony (istniejące w systemie minimum 90 dni) w przypadku braku przynajmniej jedno linka systemowego otrzymują 30% punktów.

Podstrony, które nie mają żadnego linka systemowego przez pierwsze 90 dni nie otrzymują punktów (do momentu przyjęcia linka bądź upływu 90 dni).

Co ma wpływ na ilość przyznawanych punktów:

Najważniejszym wskaźnikiem wpływającym na ilość otrzymywanych punktów jest przyznany Rank za domenę. I tak strona otrzmuje ilość punktów w zależności od poziomu tego wskaźnika:

 • Rank=0 : 20 punktów za stronę główną, 1 punkt za podstronę
 • Rank=1 : 100 punktów za stronę główną, 2 punkty za podstronę
 • Rank=2 : 200 punktów za stronę główną, 4 punkty za podstronę
 • Rank=3 : 300 punktów za stronę główną, 6 punktów za podstronę
 • Rank=4 : 400 punktów za stronę główną, 8 punktów za podstronę
 • Rank=5 : 500 punktów za stronę główną, 10 punktów za podstronę
 • Rank=6 : 600 punktów za stronę główną, 12 punktów za podstronę
 • Rank=7 : 700 punktów za stronę główną, 14 punktów za podstronę
 • Rank=8 : 800 punktów za stronę główną, 16 punktów za podstronę
 • Rank=9 : 900 punktów za stronę główną, 18 punktów za podstronę
 • Rank=10 : 1000 punktów za stronę główną, 20 punktów za podstronę
Wyżej wyszczególnione punkty ulegają modyfikacji ze względu na ilość linków wychodzących (dla strony głównej i dla każdej podstrony z osobna) oraz ze względu na współczynnik długość treści (tylko podstrony, strona główna zawsze ma współczynnik treści równy jeden).

Ilość linków wychodzących zmniejsza ilość punktów o 15% za każdy link wychodzący nie należący do systemu.

Współczynnik treści zmniejsza lub zwiększa ilość punktów w zależności od długości treści głównej każdej z podstron. Współczynnik treści wynosi jedną tysięczną długości treści głównej. Dodatkowo treści dłuższe niż 1000 znaków otrzymują dodatkowy bonus punktowy. Oznacza to, że treści krótsze niż 1000 znaków zmniejszają ilość przyznanych punktów, a treści dłuższe zwiększają ilość przyznawanych punktów za podstronę. Oto jak obliczana jest ilość punktów ze względu na długość treści dla podstron:

 • długość < 500 znaków ze spacjami : podstrona nie jest przyjmowana : 0 punktów
 • 500<=długość<1000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * dlugosc/1000
 • długość=1000 znaków ze spacjami : podstrona otrzymuje podstawową ilość punktów
 • 1000<długość>1500 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+0.2)
 • 1500<długość>2000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+0.4)
 • 2000<długość>2500 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+0.6)
 • 2500<długość>3000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+0.8)
 • 3000<długość>3500 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.0)
 • 3500<długość>4000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.2)
 • 4000<długość>4500 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.4)
 • 4500<długość>5000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.6)
 • 5000<długość>6000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.8)
 • długość>=6000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * 7.8
podstawa to 1/50 punktów jakie otrzymała strona główna za RANK (bez modyfikacji za linki wychodzące strony głównej). Podstawa pomniejszana jest o 15% za każdy link wychodzący z danej podstrony.

Każda strona przed przyjęciem do systemu sprawdzana jest przez moderatora. Sprawdza on:

 • czy nazwa domeny w rażący sposób nie różni się od treści strony?
 • czy grafika w rażący sposób nie jest inna niż treść?
 • czy strona jest estetyczna?
 • czy treść jest czytelna i nie ma podejrzeń o teksty z generatorów?
 • czy treść jest unikalna?
 • czy linki systemowe rozproszone są po szablonie strony?
 • czy linki są umieszczone poza stopką strony?
 • czy strona jest polskojęzyczna?
 • czy strona została prawidłowo opisana tagami (przy zgłaszaniu jej do systemu)
 • czy strona ma prawidłowe linkowanie wewnętrzne do zgłaszanych podstron (czy link do nich widoczny jest przynajmniej po 2 kliknięciach ze strony głównej- w praktyce czy na stronie głównej są linki do kategorii lub podstron ze spisem artykułów)
Jeśli na wszystkie wyżej postawione pytania odpowiedź jest twierdząca, strona taka zostaje przyjęta do systemu. W przeciwnym razie Wydawca otrzyma instrukcje co należy poprawić, aby strona mogła być przyjęta do systemu.

Nie wprowadzamy żadnej skali ocen dla stron, gdyż taki system ocen nigdy nie będzie sprawiedliwy. Sprawdzamy jedynie, czy strona nadaje się do systemu.

A jakie typy domen?

 • bez ograniczeń przyjmowane są domeny: pl, aid.pl, agro.pl, atm.pl, auto.pl, biz.pl, com.pl, edu.pl, gmina.pl, gsm.pl, info.pl, mail.pl, media.pl, mil.pl, net.pl, nieruchomosci.pl, nom.pl, org.pl, pc.pl, powiat.pl, priv.pl, realestate.pl, rel.pl, shop.pl, sklep.pl, sos.pl, szkola.pl, targi.pl, tm.pl, tourism.pl, travel.pl, turystyka.pl, eu, com, org, net, edu, biz, info, net, pro, me, pw. TYLKO TE DOMENY otrzymują bonusowy rank=3 przez pierwsze 2 miesiące (W przypadku gdy ich rzeczywisty rank nie przekracza 3)
 • limitowane przez administratora systemu są domeny: it, de, es, be, tn, uk, co.uk, me.uk, org.uk, ch, fr, li, at, cz, dk, nl, pm, pt, re, tf, wf, yt, ca, us, asia, mobi, ng, za, br, co, mx, in, io, fi, hu, ie, no, ru, se, su, au, cc, nu, nz, tv, club, xyz, net.in, com.ng - aktualnie można podpiąć 78 takich domen (wartość globalna, a nie przypadająca na użytkownika). W przypadku tych domen nie ma bonusowego rank=3 dla nowych stron. Lista tych domen z czasem może się zmieniać - oczywiście zmiany nie obowiązują wstecz.
 • inne domeny, domeny regionalne i subdomeny nie są przyjmowane do systemu
 • domeny IDN są limitowane i ich ilość nie powinna przekroczyć 5% zasobów użytkownika
Nie przyjmujemy stron które:
 • nie są sumiennie opisane tagami przy zgłaszaniu ich do systemu
 • są niezaindeksowane w Google
 • zawierają zduplikowaną treść lub mają widoczne teksty generowane z synonimów
 • w masowych ilościach są robione na tym samym szablonie
 • masowo stawiane są na tym samym IP (wartość bezpieczna to 30 stron na jednym IP)
 • zawierają więcej niż 6 linków wychodzących ze strony głównej/podstrony
 • wyświetlają linki systemowe w stopce lub obok siebie
 • są nieprawidłowo zbudowane (tagi html, head, body)
 • mają włączony system cacheowania (uniemożliwia to prawidłową komunikację z serwisem)
 • mają włączony system blokowania robotów linktak.pl lub robotów Google
 • zawierają główną treść w obcym języku, zawierają treści pornograficzne, erotyczne, niedozwolone przez prawo, naruszające czyjeś dobra, nawołujące do przemocy oraz promujące produkty erotyczne lub farmaceutyki dla dorosłych

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia strony do systemu z innego powodu niż wyżej wymienione.

Oto jak wygląda proces przyjmowania stron:
 1. stworzenie strony zgodnej z naszymi wymaganiami
 2. podpięcie instalatora linktak.pl do strony
 3. zgłoszenie zaindeksowanej strony (moje strony->dodaj nową stronę)
 4. automatyczna weryfikacja parametrów strony
 5. zatwierdzenie lub odrzucenie strony przez moderatora
 6. w przypadku odrzucenia użytkownik otrzymuje instrukcje po których spełnieniu może zgłosić stronę ponownie
 7. użytkownik otrzymuje punkty za stronę główną w zależności od statystyk strony
 8. po dodaniu i zatwierdzeniu strony głównej użytkownik może dodawać podstrony, zgłaszanie podstron odbywa się przez "moje strony->importuj nowe podstrony". Maksymalna ilość zgłoszonych podstron ustalona jest na 300 dla jednej domeny (obecny limit to 100 dla nowo zgłaszanych podstron).
 9. każda zgłoszona podstrona i zaindeksowana w Google weryfikowana jest automatycznie i zatwierdzana lub odrzucana przez moderatora
 10. zgłoszone niezaindeksowane podstrony oczekują na zaindeksowanie, a następnie przekazywane są do weryfikacji
 11. dodane zasoby (strony i podstrony) ciągle są monitorowane i w razie niespełnienia wymogów są odrzucane, a użytkownik dostaje odpowiednie informacje

Przyjęcie strony do systemu nie zwalnia z niej konieczności utrzymywania parametrów potrzebnych do przyjęcia strony. Strona lub podstrona może zostać odrzucona z systemu w przypadku gdy przestanie spełniać kryteria dla stron, a w tym:

 • strona zostanie wyindeksowana z Google
 • strona nie jest indeksowana przez wyszukiwarkę po przyjęciu linka, szczegóły w dziale "Punkty" na tej stronie
 • zostanie podmieniona zgłoszona treść (dotyczy tylko podstron)
 • zostanie zmieniony sposób wyświetlania linków na niezgodny z warunkami systemu lub linki przestaną się wyświetlać
 • system oznaczy stronę jako bezwartościową - każda strona co kilkadziesiąt dni poddawana jest weryfikacji przez wewnętrzny algorytm (automatycznie, a jeśli zainstaniej podejrzenie, to dodatkowo ręcznie) w celu sprawdzenia, czy strona ma wartość SEO w Google. Nawet strona z wysokimi parametrami majestic.com może zostać oznaczona. Wszystkie oznaczone strony weryfikowane są dodatkowo "ręcznie".
 • i w innych przypadkach gdy strona nie utrzyma wymaganych parametrów.

W celu ułatwienia transakcji pomiędzy użytkownikami i zapobiegnięciu wystawiania ogłoszeń bez pokrycia w punktach została przygotowana giełda punktów.

Wydawca ma możliwość przelewania punktów innym użytkownikom. Odbywa się to na zasadzie czasowego wynajmowania punktów. Przelane punkty trafiają na zdefiniowany czas do odbiorcy, po zdefiniowanym czasie wracają do Wydawcy.

W fazie rozwoju systemu przelewanie punktów jest darmowe. W przyszłości zostanie wprowadzona prowizja od przelewów w wysokości nie większej niż dziesięć procent średniej rynkowej ceny punktów.

LinkTak.pl - Copyright 2017-2018