Polityka sprzedaży

/ Polityka sprzedaży
Ogólne informacje na temat modelu biznesowego

System LinkTak.pl to platforma, dzięki której Reklamodawcy mogą korzystać z miejsca reklamowego na stronach internetowych udostępnionych przez Wydawców (właściciele stron internetowych). Aby Reklamodawca mógł zamieścić reklamę na stronach Wydawcy musi posiadać Systemowe Punkty (zamieszczanie linków tekstowych lub graficznych), lub Systemowe Kredyty (zamieszczenie własnych publikacji w formie artykułów sponsorowanych).

Systemowe Punkty generowane są przez Wydawców po udostępnieniu strony internetowej do publikacji na niej linków tekstowych/graficznych. W ten sposób wygenerowane Systemowe Punkty Wydawcy mogą wykorzystać na zamieszczanie linków na innych stronach Wydawców, lub mogą je transferować innym użytkownikom Systemu.

Systemowe Kredyty służą do opłacania publikacji artykułów sponsorowanych oraz do opłacania prowizji za transfery Systemowych Punktów.

System zarabia na bezpośredniej sprzedaży Systemowych Kredytów użytkownikom Systemu.

Polityka dot. sprzedaży i aktywowania zakupionych usług.

System LinkTak.pl świadczy usługi drogą elektroniczną.

Aby zamówić Systemowe Kredyty należy posiadać aktywne konto w Systemie, po zalogowaniu się do Systemu należy przejść do zakładki z Systemowymi Kredytami i wypełnić formularz zamówienia podając ilość kupowanych Systemowych Kredytów (wartość 1 Kredytu to 1 zł netto).

Zakup kredytów możliwy jest tylko dla użytkowników posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa Polskiego.

Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że został poinformowany i przyjął do wiadomości informację o braku możliwości zwrotu za zakupione Systemowe Kredyty jak i o braku możliwości odkupienia kredytów przez System.

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu zamówienia Systemowe Kredyty są automatycznie przypisywane do konta użytkownika.

W przypadku błędu systemu informatycznego może zdarzyć się, że Systemowe Kredyty nie zostaną automatycznie przypisane do konta. W takim przypadku należy złożyć reklamację na podane dane kontaktowe.

Płatności przyjmowane są w polskiej walucie (Polski Złoty).

Reklamacje i zwroty

Wszelkie reklamacje na wadliwie działający system należy przesyłać na adres email plemulation@gmail.com opisując dokładnie przedmiot reklamacji. Reklamacja rozpatrywana jest w najszybszym możliwym terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia.

Wszelkie reklamacje związane z błędami przypisania do konta zakupionych Systemowych Kredytów należy przesyłać na adres email plemulation@gmail.com lub na numer telefonu 530408900 (preferowany SMS) podając login użytkownika oraz informacje o braku lub błędnie przypisanych Systemowych Kredytach. Reklamacja może być również złożona pocztą na adres siedziby. Reklamacja rozpatrywana jest w najszybszym możliwym terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia.

Zwroty za zakupione Systemowe Kredyty nie są możliwe. Użytkownik przez zakupem Systemowych kredytów oświadcza, że został poinformowany i przyjął do wiadomości informację o braku możliwości zwrotu za zakupione Kredyty systemowe jak i o braku możliwości odkupienia kredytów przez System. Dotyczy to również Konsumentów. Podstawa prawna: Konsument ma prawo odstąpienia od umowy do 14 dni od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, jednak (zgodnie z Art. 38 pkt. 13 Prawa Konsumenckiego) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsument w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość dotyczących treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie ma możliwości zwrotu, o ile treść umowy (oferta) nie stanowi inaczej.

Email kontaktowy:

Kontakt należy kierować na e-mail: plemulation@gmail.com