Polityka sprzedaży

/ Polityka sprzedaży
Ogólne informacje na temat modelu biznesowego

System LinkTak.pl to platforma, dzięki której Reklamodawcy mogą korzystać z miejsca reklamowego na stronach internetowych udostępnionych przez Wydawców (właściciele stron internetowych).

System zarabia na prowizjach od publikacji linków na stronach Wydawców.

Po doładowaniu konta (Saldo) użytkownik (Wydawca) może dokonywać transferów Systemowych Punktów (pobierana jest prowizja z Salda). Użytkownik po doładowaniu Salda ma też możliwość opłacania i publikacji artykułów sponsorowanych.

Polityka dot. sprzedaży i aktywowania zakupionych usług.

System LinkTak.pl świadczy usługi drogą elektroniczną.

Aby doładować konto należy posiadać aktywne konto w Systemie, po zalogowaniu się do Systemu należy przejść do zakładki z zakupu i wypełnić formularz zamówienia podając wartość doładowania.

Doładowanie jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa Polskiego.

Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że został poinformowany i przyjął do wiadomości informację o braku możliwości zwrotu za doładowanie.

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu zamówienia konto doładowywane jest automatycznie (przypisywane środków do konta użytkownika).

W przypadku błędu systemu informatycznego może zdarzyć się, że doładowanie nie zostanie automatycznie przypisane do konta. W takim przypadku należy złożyć reklamację na podane dane kontaktowe.

Płatności przyjmowane są w polskiej walucie (Polski Złoty).

Reklamacje i zwroty

Wszelkie reklamacje na wadliwie działający system należy przesyłać na adres email plemulation@gmail.com opisując dokładnie przedmiot reklamacji. Reklamacja rozpatrywana jest w najszybszym możliwym terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia.

Wszelkie reklamacje związane z błędami przypisania do konta doładowania należy przesyłać na adres email plemulation@gmail.com lub na numer telefonu 530408900 (preferowany SMS) podając login użytkownika oraz informacje o braku lub błędnie przypisanym doładowaniu. Reklamacja może być również złożona pocztą na adres siedziby. Reklamacja rozpatrywana jest w najszybszym możliwym terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia.

Zwroty za doładowania konta nie są możliwe. Użytkownik przez doładowanie konta oświadcza, że został poinformowany i przyjął do wiadomości informację o braku możliwości zwrotu za doładowanie konta. Dotyczy to również Konsumentów. Podstawa prawna: Konsument ma prawo odstąpienia od umowy do 14 dni od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, jednak (zgodnie z Art. 38 pkt. 13 Prawa Konsumenckiego) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsument w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość dotyczących treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie ma możliwości zwrotu, o ile treść umowy (oferta) nie stanowi inaczej.

Email kontaktowy:

Kontakt należy kierować na e-mail: plemulation@gmail.com