Artykuły sponsorowane w systemie LinkTak.pl

/ Artykuły sponsorowane

Artykuły sponsorowane to dodatkowa funkcjonalność systemu LinkTak.pl umożliwiająca Reklamodawcom zamieszczanie własanych artykułów z linkami na stronach zgłoszonych do programu Artykułów Sponsorowanych w LinkTak.pl. Wydawcom (właścicielom stron) umożliwia wygenerowanie dodatkowego zarobku.

Reklamodawca ma możliwość publikacji własnych artykułów na stronach zgłoszonych do programu Artykułów Sponsorowanych.

Zgłoszenie artykułu

Reklamodawca może zlecić publikację własnego artykułu na dowolnie wybranej stronie. Jednak ostatecznie to Wydawca decyduje, czy opublikuje dany artykuł. Przy zgłaszaniu artykułu sponsorowanego należy podać:
 • Tytuł artykułu - minimum 10, maksymalnie 120 znaków
 • Treść artykułu - minimum 500, maksymalnie 20 000 znaków oraz minimum 1, maksymalnie 3 linki
 • Opcjonalnie URL (adres) do grafiki

Przy zgłaszaniu artykułu do publikacji Reklamodawca oświadcza, że posiada pełne prawa do publikacji treści (tekst, grafika) na dowolnej stronie internetowej. Zgłaszane treści nie mogą zawierać treści pornograficznych, erotycznych, niedozwolonych przez prawo, naruszających czyjeś dobra, nawołujących do przemocy oraz promujących produkty erotyczne lub farmaceutyczne dla dorosłych. Również zgłaszane linki nie mogą prowadzić do takich treści.

Wydawca ma możliwość zmiany formatowania zgłaszanego tekstu i dopisania do tytułu lub treści formuły wskazującej na artykuł sponsorowany (np. [Artykuł sponsorowany]). Należy również mieć na uwadze, że strony zgłoszone do programu Artykułów Sponsorowanych mogą być elementem systemu LinkTak.pl, jednak na zakupionym artykule sponsorowanym nie będę emitowane żadne dodatkowe linki z systemu.

Pamiętaj, aby zgłaszać dobre, unikalne treści. Dzięki temu możesz uniknąć odrzuceń propozycji publikacji artykułu jak i zwiększyć szansę na indeksację takiego artykułu.

Opłaty

Rozliczanie za publikacje Artykułów Sponsorowanych odbywa się przy pomocy funkcjonalności Kredytów systemowych. Kredyty można kupić bezpośrednio od Systemu [pod tym linkiem] lub na giełdzie kredytów [pod tym linkiem].

Przy przeglądaniu stron zgłoszonych do programu Artykułów Sponsorowanych jest podany roczny koszt publikacji artykułu. Roczny koszt pobierany jest z góry, a w przypadku przerwania publikacji artykułu przez Wydawcę odpowiednia część Kredytów zwracana jest na konto Reklamodawcy. Reklamodawca przed wygaśnięciem publikacji artykułu (po roku) ma możliwość przedłużenia publikacji o kolejny rok.

W momencie zgłoszenia artykułu do konkretnej strony odpowiednia część Kredytów jest rezerwowana. w przypadku publikacji artykułu przez Wydawcę zarezerwowana kwota kredytów jest pobierana z konta, a w przypadku braku publikacji Kredyty przesuwane są spowrotem do puli Kredytów do wykorzystania.

Wydawca ma 7 dni na publikację artykułu licząc od momentu zgłoszenia artykułu przez Wydawcę. Czas publikacji liczony jest od daty opublikowania artykułu przez Wydawcę, a nie od daty zgłoszenia artykułu przez Reklamodawcę.

Przyjęcie strony

Każda strona przed przyjęciem do programu Artykułów Sponsorowanych sprawdzana jest przez moderatora. Sprawdza on:

 • czy nazwa domeny w rażący sposób nie różni się od treści strony?
 • czy grafika w rażący sposób nie jest inna niż treść?
 • czy strona jest estetyczna?
 • czy treść jest czytelna i nie ma podejrzeń o teksty z generatorów?
 • czy treść jest unikalna?
 • czy strona jest polskojęzyczna?
 • czy strona została prawidłowo opisana tagami (przy zgłaszaniu jej do systemu)
 • czy strona ma prawidłowe (czytaj naturalne) linkowanie wewnętrzne do zgłaszanych podstron (czy można się łatwo przeklikać do podstrony)
 • domena nie może mieć spamowych anchorów w linkach przychodzących (wg. majestic.com) - system za spamowe uznaje na przykład viagrę, sterydy, sex, porno, casyna i inne podobne
Strona zgłaszana do programu Artykułów Sponsorowanych nie musi być podpięta do standardowego Systemu LinkTak.pl. Wymagane jest jedynie wrzucenie plików instalatora na FTP w celu weryfikacji własności strony.

Typy domen

Przyjmowane są następujące typy domen: pl, aid.pl, agro.pl, atm.pl, auto.pl, biz.pl, com.pl, edu.pl, gmina.pl, gsm.pl, info.pl, mail.pl, media.pl, mil.pl, net.pl, nieruchomosci.pl, nom.pl, org.pl, pc.pl, powiat.pl, priv.pl, realestate.pl, rel.pl, shop.pl, sklep.pl, sos.pl, szkola.pl, targi.pl, tm.pl, tourism.pl, travel.pl, turystyka.pl, eu, com, org, net, edu, biz, info, net, pro, me, pw.

Zarobki

Rozliczanie za publikacje Artykułów Sponsorowanych odbywa się przy pomocy funkcjonalności Kredytów systemowych. Za każdą publikację Wydawca otrzymuje na konto określoną ilość Kredytów. Zarobione Kredyty można spożytkować na funkcjonalność w systemie (na przykład opłacenie prowizji za przelewy Punktów) lub sprzedać poprzez Giełdę Kredytów. System nie odkupuje Kredytów od użytkowników.
Wydawca ma możliwość ustawienia dowolnego kosztu (ilość kredytów za roczną publikację) na każdej ze swoich stron, jednak nie poniżej limitu ustawionego przez System i zależnego od Rank domeny (Rank sprawdzany dla całej domeny).

Zostały ustalone następujące stawki minimalne zależne od Rank domeny:

 • Rank 0 - 1
 • Rank 1 - 2
 • Rank 2 - 3
 • Rank 3 - 4
 • Rank 4 - 5
 • Rank 5 - 6
 • Rank 6 - 7
 • Rank 7 - 8
 • Rank 8 - 9
 • Rank 9 - 10
 • Rank 10 - 11

Co ważne, Wydawca otrzymuje wynagrodzenie za opublikowany artykuł w transzach miesięcznych (rozbite na 12 transz). Pierwsze transza przelewana jest w momencie opublikowania artykułu. Wskazana przez Wydawcę ilość kredytów za publikację nie zostanie pomniejszona o prowizję systemową.

W przypadku przerwania publikacji artykułu sponsorowanego z winy Wydawcy naliczona zostanie opłata karna w wysokości 1 . Przerwanie publikacji artykułu uznaje się w momencie, gdy jest mocno utrudniony dostęp do artykułu (na przykład bardzo wolne działanie serwera lub brak możliwości wczytania artykułu), gdy domena nie zostanie przedłużona, gdy strona jest długo offline, gdy artykuł zniknie ze strony przed wyznaczonym czasem. Wydawca w takich przypadkach zostanie wcześniej poinformowany o problemach ze stroną z prośbą o szybką reakcję.

Artykuły

Wydawca może odrzucić zgłoszony artykuł. W przypadku przyjęcia artykułu może skorzystać z funkcji automatycznego publikowania wpisu. Wydawca może edytować format tekstu, ma także możliwość oznaczenia zgłoszonego artykułu jako sponsorowany.

Wydawca po opublikowaniu wpisu zobowiązuje się do utrzymania publikacji artykułu przez określony czas (pełny rok).

Po wygaśnięciu publikacji Wydawca powinien usunąć artykuł.

Wydawca nie może publikować artykułu poza wskazaną lokalizacją.

Wydawca nie może edytować linków zgłoszonych w artykule (dotyczy adresu, anchor tekstu, atrybutu rel i widoczności).

Reklamodawca ma możliwość zamieszczenia od 1 do 3 linków w treści.

Linki obce

URL Artykułu Sponsorowanego nie może być elementem żadnego SWL. Dla stron podpiętych pod LinkTak.pl zostało przygotowane odpowiednie zabezpieczenie.

Na stronie Artykułu Sponsorowanego nie może być więcej linków wychodzących niż zadeklarowana ilość w ustawieniach strony.