Dla wydawców

/ Dla wydawców

Przygotowany został algorytm oceny wartości stron nazwany po prostu Rankiem. Wprowadzenie nowego algorytmu obliczania rank (lipiec 2023) ma na celu zwiększenie wpływu czynników onsite (dotychczas był to głównie czynnik offiste - backlinki). Podlinkowanie mierzone za pomocą serwisów monitorujących backlinki (jak Majestic.com) nie oddaje prawdziwej mocy domen. W ustalaniu Rank będą teraz brane pod uwagę również inne czynniki: backlinki, widoczność w Google, budowa strony, szybkość strony, ssl i wiek domeny.

Oto składniki Ranku (objaśnienie i waga czynnika):
1. Podlinkowanie domeny.
Podlinkowanie to wciąż najmocnieszy czynnik mający wpływ na wysokość Rank. Informacje o podlinkowaniu domen brane są z systemu majestic.com (Fresh Index). Najważniejszy jest wskaźnik Trust Flow (dalej TF) oraz Referring Domains (dalej RD). Mniejsze znaczenie ma wskaźniki Citation Flow (dalej CF). Im wyższe te wskaźniki, tym wyższy Rank może otrzymać domena.
Z zastrzeżeniami:
- domena o RD<20 może otrzymać maksymalny Rank=3
- domena z TF<5 może zmniejszyć współczynnik obliczony z parametrów podlinkowania
Waga: około 35%

 

2. Budowa strony - wygląd / estetyka strony
Tu moderator ocenia budowę każdej strony w skali 0-10, brane są pod uwagę m.in.:
- ogólne wrażenia estetyczne
- widoczność linków systemowych (strona nie powinna wyglądać na element SWL)
- czy strona na pierwszy rzut oka wygląda na proste zaplecze/precel
- czy na stronie występują sztuczne bloki tekstów (jak i podstrony) nie mające nic wspólnego z główną treścią
- brak anonimowości (strona zachowuje przynajmniej pozory) / ( określenie właściciela/autora strony muszą wskazywać na osobę / firmę /redakcję w zakładce kontakt/o mnie/w widgecie przynajmniej na stronie głównej ), ewentualne artykuły podpisane autorem + zdjęcie np. skrócone BIO
- elementy social media (choćby przyciski udostępnień)
- spersonalizowane logo lub/i header
- spersonalizowany favicon
- związek tematyczny domeny z treścią (pod kątem rażącej sprzeczności)

Waga: około 25%

 

3. Widoczność domeny w Google
Widoczność na słowa sprawdzane jest w serwisie SemStorm: to wypadkowa ruchu i ilości fraz w top50. W przypadku zerowych wartości współczynnik obliczony z parametrów podlinkowania i wieku zostaje dodatkowo zmniejszony. Warto zadbać o widoczność przynajmniej na kilka fraz.
Waga: około 15%

 

4. PageSpeed Insights 
Parametry pobierane z serwisu https://pagespeed.web.dev/ (wyniki Mobile [dla Komórek]). Na ocenę ma wpływ  najniższy z 4 parametrów: Wydajność, Ułatwienia dostępu, Sprawdzone metody oraz SEO.
Waga: około 10%

 

5. https
Serwisy działające na protokole https są lepiej oceniane przez nasz algorytm.
Waga: około 10%

 

6. Wiek domeny
Dodatkowym paramtrem wpływającym na Rank strony jest wiek domeny (liczony od pierwszego nieprzerwalnego w każdym roku kalendarzowym zaindeksowania przez system archive.org). 
Waga: około 5%

 

BONUS:
1. Każda domena będąca w systemie więcej niż rok otrzymuje dodatkowy punkt Rank. Minimalny Rank dla takiej strony ustalony jest na wartość równą 3.

Tu możesz obliczyć Rank podając konkretne parametry domeny:

TF: 
RD: 
CF: 
Wiek (0-10):
Strona jest już conajmniej
rok w systemie (0-nie, 1-tak):
Semstorm Ruch:
Semstorm Top50:
Wygląd (ocena onsite 0-10):
pagespeed.web.dev (średnia 4 czynników [0-100]):
https (0-nie, 1-tak):

- wiek należy podać w pełnych latach - wiek liczony od pierwszego zaindeksowania przez system archive.org z ostatnich 10 lat kalendarzowych

Jako Wydawca otrzymujesz punkty za podpięcie domen i podstron do systemu. Punkty przyznawane są tylko dla stron i podstron zaindeksowanych w wyszukiwarce Google. Dodatkowym wymaganiem dla punktacji podstron jest emitowanie przynajmniej jednego linka systemowego na podstronie.

Tylko podstrony indeksowane przez Google generują punkty - system sprawdza, czy podstrona z linkiem została zaindeksowana (sprawdzane jest to na podstawie wyszukiwarki Google, zapytanie cache:_TU_ADRES_PODSTRONY_). Jeśli podstrona z linkiem nie jest zindeksowana po 60 dniach od przydzielenia linka, to wydawca otrzyma punkty jedynie za zindeksowane (będące w cache) linki.

Nowe podstrony, które mają przynajmniej jeden link systemowy otrzymują punkty. W przyadku emisji jednego linka na podstronie otrzyma 1/3 punktów, w przypadku dwóch linków 2/3 punktów, a w przypadku 3 linków 100% punktów.

Podstrony, które nie mają żadnego linka systemowego nie otrzymują punktów (do momentu przyjęcia linka).

Co ma wpływ na ilość przyznawanych punktów:

Najważniejszym wskaźnikiem wpływającym na ilość otrzymywanych punktów jest przyznany Rank za domenę. I tak strona otrzmuje ilość punktów w zależności od poziomu tego wskaźnika:

 • Rank=0 : 20 punktów za stronę główną
 • Rank=1 : 100 punktów za stronę główną
 • Rank=2 : 200 punktów za stronę główną
 • Rank=3 : 300 punktów za stronę główną
 • Rank=4 : 400 punktów za stronę główną
 • Rank=5 : 500 punktów za stronę główną
 • Rank=6 : 600 punktów za stronę główną
 • Rank=7 : 700 punktów za stronę główną
 • Rank=8 : 800 punktów za stronę główną
 • Rank=9 : 900 punktów za stronę główną
 • Rank=10 : 1000 punktów za stronę główną
Strony główne dodane od 25 marca 2019 dodatkowo otrzymują bonus w postaci podwojenia ilości punktów za stronę główną. Bonus nie zwiększa podstawy, nie ma wpływu na punkty przyznawane za podstrony.

Wyżej wyszczególnione punkty ulegają modyfikacji ze względu na ilość linków wychodzących (dla strony głównej i dla każdej podstrony z osobna) oraz ze względu na współczynnik długość treści (tylko podstrony, strona główna zawsze ma współczynnik treści równy jeden, a strony kategorii, tagów, paginacji mają współczynnik treści równy 0.5).

Ilość linków wychodzących zmniejsza ilość punktów o 15% za każdy link wychodzący nie należący do systemu.

Współczynnik treści zmniejsza lub zwiększa ilość punktów za podstrony w zależności od długości treści głównej każdej z podstron. Współczynnik treści wynosi jedną tysięczną długości treści głównej. Dodatkowo treści dłuższe niż 1000 znaków otrzymują dodatkowy bonus punktowy. Oznacza to, że treści krótsze niż 1000 znaków zmniejszają ilość przyznanych punktów, a treści dłuższe zwiększają ilość przyznawanych punktów za podstronę. Oto jak obliczana jest ilość punktów ze względu na długość treści dla podstron:

 • długość < 500 znaków ze spacjami : podstrona nie jest przyjmowana : 0 punktów
 • 500<=długość<1000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * dlugosc/1000
 • długość=1000 znaków ze spacjami : podstrona otrzymuje podstawową ilość punktów
 • 1000<długość>1500 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+0.2)
 • 1500<długość>2000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+0.4)
 • 2000<długość>2500 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+0.6)
 • 2500<długość>3000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+0.8)
 • 3000<długość>3500 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.0)
 • 3500<długość>4000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.2)
 • 4000<długość>4500 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.4)
 • 4500<długość>5000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.6)
 • 5000<długość>6000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * ((dlugosc/1000)+1.8)
 • długość>=6000 znaków ze spacjami : ilość punktów = podstawa * 7.8
podstawa to 1/20 punktów (1/50 punktów dla stron przyjętych przed 1 maja 2018) jakie otrzymała strona główna za RANK (bez modyfikacji za linki wychodzące strony głównej i bez bonusu podwajania punktów za stronę głowną). Podstawa pomniejszana jest o 15% za każdy link wychodzący z danej podstrony.
Strony kategorii, tagów, paginacji są traktowane tak, jakby miały treść równą 500 znaków.

I tak przykładowo punktacja za podstrony według Ranku dla długości treści 1000 znaków:
 • rank=10 : 50 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 20 punktów)
 • rank=9 : 45 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 18 punktów)
 • rank=8 : 40 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 16 punktów)
 • rank=7 : 35 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 14 punktów)
 • rank=6 : 30 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 12 punktów)
 • rank=5 : 25 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 10 punktów)
 • rank=4 : 20 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 8 punktów)
 • rank=3 : 15 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 6 punktów)
 • rank=2 : 10 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 4 punktów)
 • rank=1 : 5 punktów (dla stron sprzed 1 maja 2018 2 punktów)
 • rank=0 : 1 punkt (dla stron sprzed 1 maja 2018 1 punkt)

Każda strona przed przyjęciem do systemu sprawdzana jest przez moderatora. Sprawdza on:

 • czy nazwa domeny w rażący sposób nie różni się od treści strony?
 • czy grafika w rażący sposób nie jest inna niż treść?
 • czy strona jest estetyczna?
 • czy treść jest czytelna i nie ma podejrzeń o teksty z generatorów?
 • czy treść jest unikalna?
 • czy linki systemowe rozproszone są po szablonie strony?
 • czy linki są umieszczone poza stopką strony?
 • czy strona jest polskojęzyczna?
 • czy strona ma prawidłowe (czytaj naturalne) linkowanie wewnętrzne do zgłaszanych podstron (czy można się łatwo przeklikać do podstrony)
 • domena nie może mieć spamowych anchorów w linkach przychodzących (wg. majestic.com) - system za spamowe uznaje na przykład viagrę, sterydy, sex, porno, casyna i inne podobne
Jeśli na wszystkie wyżej postawione pytania odpowiedź jest twierdząca, strona taka zostaje przyjęta do systemu (o ile nie podpada pod punkt "Jakich stron nie przyjmujemy do systemu"). W przeciwnym razie Wydawca otrzyma instrukcje co należy poprawić, aby strona mogła być przyjęta do systemu.

UWAGA! W przypadku stron kategorii, tagów liczba elementów paginacji powinna wynosić minimum 5.

Wymagania dla treści:
 • treść strony i jej nazwa nie mogą być jednoznacznie sprzeczne z nazwą domeny
 • treść strony musi być spójna (na przykład na stronie o akwarystyce nie mogą nagle zostać publikowane wpisy o biznesie)
 • każdy blog powinien wskazywać na autora (osoba, firma) - na przykład przez stronę o mnie/o nas / jakiś widget
 • strona musi zawierać logo (choćby w postaci napisu wyróżniającą się czcionką)
 • zero tolerancji dla generatorów, translatorów
 • w przypadku artykułów należy stosować zajawki na stronie głównej, w kategoriach, w tagach i na innych stronach listujących artykuły, wyświetlanie pełnej treści na tego typu stronach jest zabronione
 • teksty muszą być odpowiednio sformatowane (podział na akapity, nagłówki) o ile jest to uzasadnione i możliwe (ciężko o akapity na przykład dla krótkich 500 zn. tekstów)
 • większość wpisów (podstron) na domenie musi zawierać przynajmniej jedną grafikę adekwatną do treści
 • zero tolerancji dla duplikatów w obrębie systemu jak i w Google - zmiana kilku słów w tekście nie wystarczy, żeby nie był to duplikat
 • dzielone teksty na podstrony muszą mieć odniesienie do poprzedniej części (krótko zcharakteryzowane/streszczone co było w poprzedniej części, nie tylko link). Nie będą przyjmowane teksty podzielone na więcej niż 3 części
 • strona powinna posiadać minimum 10 artykułów, należy je zgłosić do systemu, również parametr Google site:domena.pl dla strony powinien wynosić minimum 10
 • UWAGA! Moderator może odmówić przyjęcia strony/treści którymi system jest mocno zasycony.

  A jakie typy domen?

  • bez ograniczeń przyjmowane są domeny: pl, aid.pl, agro.pl, atm.pl, auto.pl, biz.pl, com.pl, edu.pl, gmina.pl, gsm.pl, info.pl, mail.pl, media.pl, mil.pl, net.pl, nieruchomosci.pl, nom.pl, org.pl, pc.pl, powiat.pl, priv.pl, realestate.pl, rel.pl, shop.pl, sklep.pl, sos.pl, szkola.pl, targi.pl, tm.pl, tourism.pl, travel.pl, turystyka.pl, com, org, net, edu, biz, info, net, pro, me, pw. TYLKO TE DOMENY otrzymują bonusowy rank=3 przez pierwsze 2 miesiące (W przypadku gdy ich rzeczywisty rank nie przekracza 3)
  • limitowane przez administratora systemu są domeny: eu, it, de, es, be, tn, uk, co.uk, me.uk, org.uk, ch, fr, li, at, cz, dk, nl, pm, pt, re, tf, wf, yt, ca, us, asia, mobi, ng, za, br, co, mx, in, io, fi, hu, ie, no, ru, se, su, au, cc, nu, nz, tv, club, xyz, net.in, com.ng, co.pl, icu, ovh, top - aktualnie można podpiąć 0 takich domen (wartość globalna, a nie przypadająca na użytkownika). W przypadku tych domen nie ma bonusowego rank=3 dla nowych stron. Lista tych domen z czasem może się zmieniać - oczywiście zmiany nie obowiązują wstecz.
  • inne domeny, domeny regionalne i subdomeny nie są przyjmowane do systemu
  • domeny IDN są limitowane i ich ilość nie powinna przekroczyć 5% zasobów użytkownika
Nie przyjmujemy stron które:
 • były elementem innego SWLa
 • są niezaindeksowane w Google lub parametr site: w Google jest mniejszy od 10
 • zawierają zduplikowaną treść lub mają widoczne teksty generowane z synonimów
 • w masowych ilościach są robione na tym samym szablonie
 • masowo stawiane są na tym samym IP (wartość bezpieczna to 30 stron na jednym IP)
 • zawierają więcej niż 6 linków wychodzących ze strony głównej/podstrony
 • wyświetlają linki systemowe w stopce lub obok siebie
 • są nieprawidłowo zbudowane (tagi html, head, body)
 • mają włączony system cacheowania (uniemożliwia to prawidłową komunikację z serwisem)
 • mają włączony system blokowania robotów linktak.pl lub robotów Google
 • zawierają główną treść w obcym języku, zawierają lub zawierały treści pornograficzne, erotyczne, niedozwolone przez prawo, naruszające czyjeś dobra, nawołujące do przemocy oraz promujące produkty erotyczne lub farmaceutyki dla dorosłych (UWAGA! Jako treść rozumiemy tekst, grafikę, wideo, przekierowania, linki i wszystkie inne niewymienione elementy strony)
 • są linkowane w taki sposób, że na jednej podstronie linkującej (bez względu czy podpiętej do systemu czy nie) będzie zamieszczonych więcej niż 5 linków do stron należących do Użytkownika (w szczególności gdy proces będzie powtarzany w celu sztucznego podbicia statystyk domeny )
Dodatkowo zostały wyznaczone rodzaje stron nieprzyjmowanych:
 • fora
 • czaty
 • katalogi
 • publiczne precle
 • wiersze
 • senniki
 • teksty piosenek
 • przepisy
 • inne tego typu
 • obcojęzyczne

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia strony do systemu z innego powodu niż wyżej wymienione.

Oto jak wygląda proces przyjmowania stron:
 1. stworzenie strony zgodnej z naszymi wymaganiami
 2. podpięcie instalatora linktak.pl do strony
 3. zgłoszenie zaindeksowanej strony (moje strony->dodaj nową stronę)
 4. automatyczna weryfikacja parametrów strony
 5. zatwierdzenie lub odrzucenie strony przez moderatora
 6. w przypadku odrzucenia użytkownik otrzymuje instrukcje po których spełnieniu może zgłosić stronę ponownie
 7. użytkownik otrzymuje punkty za stronę główną w zależności od statystyk strony
 8. po dodaniu i zatwierdzeniu strony głównej użytkownik może dodawać podstrony, zgłaszanie podstron odbywa się przez "moje strony->importuj nowe podstrony". Maksymalna ilość zgłoszonych podstron ustalona jest na 300 dla jednej domeny (obecny limit to 500 dla nowo zgłaszanych podstron).
 9. każda zgłoszona podstrona i zaindeksowana w Google weryfikowana jest automatycznie i zatwierdzana lub odrzucana przez moderatora
 10. zgłoszone niezaindeksowane podstrony oczekują na zaindeksowanie, a następnie przekazywane są do weryfikacji
 11. dodane zasoby (strony i podstrony) ciągle są monitorowane i w razie niespełnienia wymogów są odrzucane, a użytkownik dostaje odpowiednie informacje

Przyjęcie strony do systemu nie zwalnia z niej konieczności utrzymywania parametrów potrzebnych do przyjęcia strony. Strona lub podstrona może zostać odrzucona z systemu w przypadku gdy przestanie spełniać kryteria dla stron, a w tym:

 • strona zostanie wyindeksowana z Google
 • strona nie jest indeksowana przez wyszukiwarkę po przyjęciu linka, szczegóły w dziale "Punkty" na tej stronie
 • zostanie podmieniona zgłoszona treść (dotyczy tylko podstron)
 • zostanie zmieniony sposób wyświetlania linków na niezgodny z warunkami systemu lub linki przestaną się wyświetlać
 • gdy na jednej podstronie linkującej (bez względu czy podpiętej do systemu czy nie) będzie zamieszczonych więcej niż 5 linków do stron należących do Użytkownika (w szczególności gdy proces będzie powtarzany w celu sztucznego podbicia statystyk domeny )
 • system oznaczy stronę jako bezwartościową - każda strona co kilkadziesiąt dni poddawana jest weryfikacji przez wewnętrzny algorytm (automatycznie, a jeśli zaistnieje podejrzenie, to dodatkowo ręcznie) w celu sprawdzenia, czy strona ma wartość SEO w Google. Nawet strona z wysokimi parametrami majestic.com może zostać oznaczona. Wszystkie oznaczone strony weryfikowane są dodatkowo "ręcznie".
 • i w innych przypadkach gdy strona nie utrzyma wymaganych parametrów.

W celu ułatwienia transakcji pomiędzy użytkownikami i zapobiegnięciu wystawiania ogłoszeń bez pokrycia w punktach została przygotowana giełda punktów.

Wydawca ma możliwość przelewania punktów innym użytkownikom. Odbywa się to na zasadzie czasowego wynajmowania punktów. Przelane punkty trafiają na zdefiniowany czas do odbiorcy, po zdefiniowanym czasie wracają do Wydawcy.

Obecna obowiązująca prowizja od przelewów jest w wysokości 10% sugerowanej ceny punktów ustalanej przez właściciela serwisu.

Copyright © 2017-2024 LinkTak.pl. All rights reserved.

Kontakt , emulation.pl 43-300 Bielsko-Biała ul. Kustronia 4/90, NIP 5472072191, REGON 240783364.