Regulamin serwisu

Definicje użyte w regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. System - system internetowy linktak.pl
 3. Strona - serwis internetowy podpięty do Systemu przez Wydawcę
 4. Link - link emitowany na Stronie
 5. Użytkownik - każda osoba zarejestrowana w Systemie
 6. Wydawca - Użytkownik posiadający przynajmniej jedną Stronę
 7. Reklamodawca - Użytkownik wprowadzający przynajmniej jeden Link

REGULAMIN

 1. System jest własnością firmy Seo Solutions, NIP 5472108546.
 2. System służy do emisji Linków na Stronach na zasadach opisanych w zakładkach "O systemie", "Dla Wydawców" (i innych).
 3. Użytkownik dodający do systemu Stronę oświadcza, że ma do niej prawo.
 4. Zabrania się dodawania Stron i Linków do stron o treściach pornograficznych, erotycznych (jak i do produktów erotycznych oraz farmaceutycznych, sterydów), niedozwolonych przez prawo (np. zakłady bukmacherskie), nawołujących do przemocy oraz naruszających dobra lub prawa autorskie.
 5. System nie bierze odpowiedzialności za Strony i Linki Systemowe - pozostają one własnością Użytkowników.
 6. System nie bierze odpowiedzialności za osiągnięte efekty linkowania.
 7. System nie bierze odpowiedzialności za transakcje pomiędzy użytkownikami (na przykład nieopłacone faktury, niewystawione faktury, przerwane przelewy przez użytkownika ).
 8. Zabrania się wykorzystywania Systemu do wyrządzania szkód osobom trzecim.
 9. Zabrania się modyfikowania plików systemowych.
 10. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Systemie, aby zamknąć swoje konto należy po zalogowaniu do panelu skorzystać z komunikatora kontaktując się z użytkownikiem "admin" w sprawie zamknięcia konta.
 11. Użytkownik może zostać usunięty z Systemu w przypadku łamania regulaminu. System zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Systemu bez podania przyczyny.
 12. Strony i Linki nie spełniające wymagań Systemu mogą zostać usunięte. System zastrzega sobie prawo do usunięcia stron i linków bez podania przyczyny.
 13. Rejestrując się w Systemie Użytkownik akceptuje Regulamin.
 14. System zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1-1-2017