Regulamin serwisu

/ Regulamin

Definicje użyte w regulaminie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. System - system internetowy linktak.pl
 3. Strona - serwis internetowy podpięty do Systemu przez Wydawcę
 4. Link - link emitowany na Stronie
 5. Użytkownik - każda osoba zarejestrowana w Systemie
 6. Wydawca - Użytkownik posiadający przynajmniej jedną Stronę
 7. Reklamodawca - Użytkownik wprowadzający przynajmniej jeden Link

REGULAMIN

 1. System jest własnością firmy emulation.pl, NIP 5472072191, REGON 240783364.
 2. System służy do emisji Linków na Stronach na zasadach opisanych w zakładkach "O systemie", "Dla Wydawców" (i innych).
 3. Użytkownik dodający do systemu Stronę oświadcza, że ma do niej prawo.
 4. Zabrania się dodawania Stron i Linków do stron o treściach pornograficznych, erotycznych (jak i do produktów erotycznych oraz farmaceutycznych, sterydów), niedozwolonych przez prawo (np. zakłady bukmacherskie), nawołujących do przemocy oraz naruszających dobra lub prawa autorskie.
 5. System nie bierze odpowiedzialności za Strony i Linki Systemowe - pozostają one własnością Użytkowników.
 6. System nie bierze odpowiedzialności za osiągnięte efekty linkowania.
 7. System nie bierze odpowiedzialności za transakcje pomiędzy użytkownikami (na przykład nieopłacone faktury, niewystawione faktury, przerwane przelewy przez użytkownika ).
 8. Zabrania się wykorzystywania Systemu do wyrządzania szkód osobom trzecim.
 9. Zabrania się modyfikowania plików systemowych.
 10. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Systemie, aby zamknąć swoje konto należy po zalogowaniu do panelu skorzystać z komunikatora kontaktując się z użytkownikiem "admin" w sprawie zamknięcia konta.
 11. Użytkownik może zostać usunięty z Systemu w przypadku łamania regulaminu. System zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Systemu bez podania przyczyny.
 12. Strony i Linki nie spełniające wymagań Systemu mogą zostać usunięte. System zastrzega sobie prawo do usunięcia stron i linków bez podania przyczyny.
 13. Dostępne formy płatności: szybkie przelewy, paypal oraz tradycyjny przelew. Do każdej płatności wystawiana jest faktura VAT.
 14. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy do 14 dni od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, jednak (zgodnie z Art. 38 pkt. 13 Prawa Konsumenckiego) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsument w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość dotyczących treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie ma możliwości zwrotu, o ile treść umowy (oferta) nie stanowi inaczej.
 15. Wszelkie reklamacje na wadliwie działający system należy przesyłać na adres email plemulation@gmail.com. Reklamacja rozpatrywana jest w najszybszym możliwym terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia.
 16. Rejestrując się w Systemie Użytkownik akceptuje Regulamin.
 17. System zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 marzec 2022